Manipulacje nerwowo-mięśniowe - moduł I

Manipulacje nerwowo-mięśniowe - moduł I

  • Początek: 11 luty 2023 09:00
  • Koniec: 13 marzec 2023 15:00
  • Lokalizacja: KRAKÓW, ENEDU

Prelegenci

Jakub Stępnik

Jakub Stępnik

Opis wydarzenia

Na szkoleniu Manipulacje Nerwowo-Mięśniowe zostaniecie Państwo zapoznani z różnymi modelami badania i leczenia uwięźnięć struktur nerwowych. Poruszone zostaną aspekty pracy z centralnym oraz obwodowym układem nerwowym.

Praca z centralnym układem nerwowym obejmuje pracę z oponami mózgu, sierpem mózgu i namiotem móżdżku oraz oponami rdzenia. Zostaną zaprezentowane techniki mechaniczne polegające na poprawie ślizgu tkankowego, zmieniające stan nawodnienia substancji podstawowej czy odżywienia tkanki nerwowej.

Zajmiemy się także zjawiskami piezoelektrycznymi oraz technikami nasłuchowymi, które są bardziej subtelne, bazujące na czuciu rytmicznego impulsu czaszkowego, zwijaniu i rozwijaniu powięziowym oraz dłuższych pływach, które przez wielu autorów są kojarzone z polem morfogenicznym (lub inna nazwa pole morfogenetyczne).

Praca z obwodowym układem nerwowym obejmuje pracę z nerwami długimi kończyn, nerwami skórnymi oraz nerwami autonomicznymi. Dodatkowo zostaną przedstawione techniki uwalniania struktur nerwowych w obrębie tułowia oraz szyi i głowy.

Techniki obejmują pracę mechaniczną z tradycyjnymi technikami napięciowymi i ślizgowymi oraz pracę poprzez uwalnianie i przebudowę struktur powięziowych otaczających nerwy. Zajmiemy się także obszarami wyjścia nerwów, ich przejścia przez kluczowe rejony i skrzyżowaniami.

Nasłuchowe techniki obejmują delikatną pracę na nerwach wraz z rytmem czaszkowym oraz zwijaniem i rozwijaniem powięzi. Cały materiał zostanie na końcu połączony w jedną spójną całość, ukazujący różne modele i podejścia w pracy z nerwami i powięzią.

 

Plan zajęć

MODUŁ I

Układ nerwowy, topografia i budowa, neuromobilizacje. Funkcje mechaniczne nerwów, przedstawienie różnych podejść do pracy z tkanką nerwową
 
Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 
Kręgosłup szyjny i praca na stawach międzykręgowych w stanach ostrych i przewlekłych – uwalnianie korzeni nerwowych
 
Kręgosłup piersiowy i praca na stawach żebrowo-poprzecznych oraz żebrowo-kręgowych na autonomicznym unerwieniu kończyn górnych Th2(3)-Th5(7)
 
Praca na zwojach autonomicznych – zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)
 
Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 
Praca na zwojach autonomicznych – zwój szyjny górny, środkowy, dolny (gwiaździsty w połączeniu z I zwojem współczulnym Th)
 
Kończyna górna – centralne zespoły uwięźnięć nerwów dające dolegliwości w kończynie górnej
 
Praca na oponie twardej
 
Praca w punkcie Erba – Nerwy nadobojczykowe (przednie, środkowe, tylne), nerw potyliczny mniejszy, nerw uszny wielki, nerw poprzeczny szyi
 
Kończyna górna – badanie, testy neurodynamiczne, testy naczyniowe - pośrednie
 
Zespół mięśni pochyłych – praca nad uwalnianiem pęczka naczyniowo-nerwowego poprzez pracę na mięśniach pochyłych, więzadle wieszadłowatym osklepka opłucnej
 
TOS – zespół górnego otworu klatki piersiowej
 
Diagnostyka funkcjonalna – różnicowanie odcinka szyjnego kręgosłupa, obojczyka, mięśni pochyłych, mięśnia piersiowego mniejszego, trzewi, zespołu żebra szyjnego
 
Praca nad uwalnianiem obojczyka, I,II żebra, mięśnia piersiowego mniejszego, pośrednia praca na opłucnej ściennej
 
Obszar łopatki- zespoły zakleszczeń, badanie i praca na nerwach: pachowym, grzbietowym łopatki, nadłopatkowym, podobojczykowym, piersiowym długim, podłopatkowym
 
Gałęzie skórne – badanie palpacyjne i uwalnianie: gałęzie grzbietowe (skórne) nerwów rdzeniowych, boczny górny ramienia, boczny dolny ramienia, przyśrodkowy ramienia, boczny przedramienia, przyśrodkowy przedramienia, tylny przedramienia, dłoniowe wspólne i właściwe
 
Nerw promieniowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 
Nerw łokciowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 
Nerw pośrodkowy: badanie – pośrednie poprzez testy napięciowe, bezpośrednie – palpacyjne, zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie
 
Dół pachowy
 

Bądź z nami!
Dostawaj informacje na maila

Znajdź nas

530 076 227

biuro@somaticfields.com