Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych - moduł I

Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych - moduł I

  • Początek: 10 luty 2023 09:00
  • Koniec: 12 luty 2023 15:00
  • Lokalizacja: ENEDU, Kraków

Prelegenci

Jakub Stępnik

Jakub Stępnik

Opis wydarzenia

Nowa wersja szkolenia „Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych” jeszcze mocniej ogniskuje się na praktykę i głębokie doświadczenia. Część teoretyczna jest dostępna i nagrana on-line dla wszystkich kursantów, tak aby każdy mógł już przed szkoleniem zapoznać się z materiałami i oglądać je tak wiele razy, ile tylko będzie potrzebował. Dodatkowo w ramach szkolenia odbywają się 3 webinary ,,live”. Pierwszy webinar odbywa się przed I modułem, jest wprowadzeniem i przygotowaniem do kursu, drugi – pomiędzy modułami I i II, a trzeci po II module szkolenia, gdzie kursanci mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i zadać dodatkowe pytania.

Strefa on-line psychosomatyki będzie uaktualniania i będą do niej dodawane nowe materiały, do których każdy kursant nawet po ukończeniu szkolenia będzie miał dostęp.

Szkolenie „Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych” ma na celu przedstawienie z praktycznej strony pracy z różnymi rodzajami stresu, jego objawami w ciele pacjenta i sposobami uwolnienia/leczenia.

Jeszcze kilka/kilkanaście lat temu mało który specjalista fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii i innych profesji medycznych brał pod uwagę w swojej praktyce czynniki psychogenne, jeśli nawet to najczęściej sprowadzało się to do ogólnego pojęcia stresu czy traum. Jest to zdecydowanie zbyt ogólne stwierdzenie, to tak jakby postawić diagnozę ,,ból”. Tak jak w przypadku zaburzeń mechanicznych analizuje się problem poprzez dokładny wywiad, testy kliniczne, badania dodatkowe i inne, tak samo w przypadku komponenty psychosomatycznej powinno to wyglądać. Powstaje pytanie, jak i czy można testować poziom stresu, dojść do źródła traumy ulokowanej głęboko w tkance, czy ciało i mózg poradziły sobie z określonymi psychogennymi stresorami z życia pacjenta czy nie.

Podejście osteopatyczne do leczenia zaburzeń psychosomatycznych i ,,uwalniania stresu z ciała” znacznie się różni od podejścia psychologicznego. Na początku stara się odczytać informacje z ciała pacjenta, z jego postawy, napięcia struktur mięśniowo-powięziowych taśm głębokich, aktywności istotnych splotów nerwowych, równowagi autonomicznego układu nerwowego ,,współczulny-przywspółczulny”, specjalnych testów tkankowych, kończąc na pracy czaszkowej, z której można ,,wyczytać” najwięcej szczegółów.

Dopiero po całej analizie przechodzi się do zadawania pytań pacjentowi odnośnie specyficznego typu stresu/ traumy, z określonego przedziału czasowego. Po dojściu do źródła pierwotnego zaburzenia pracujemy z tkanką/tkankami nad jej ,,uwolnieniem” a pacjent jest informowany, co powinien robić, jak zmienić niewłaściwe wzorce reakcji i nanieść nowe na ,,wyzerowaną” stresogennie strukturę. Organizm po takiej sesji potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich zmian, a terapeuta po czasie ocenia zmiany w organizmie pacjenta.

Całość szkolenia zakończona jest wewnętrznym sprawdzianem z części praktycznej. Otrzymanie dyplomu jest równoznaczne z ukończeniem kursu z wynikiem pozytywnym.

W cenie zawarte są materiały on-line + 3 webinary wysłane mailowo przed, w trakcie oraz po szkoleniu.

https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/psychosomatyka-osteopatyczne-podejscie-do-zaburzen-psychosomatycznych-basic/

Bądź z nami!
Dostawaj informacje na maila

Znajdź nas

530 076 227

biuro@somaticfields.com